DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Nieuws en gebeurtenissen

Nieuwe website GBO.Overheid
6 jan 2010

Vanaf 11 januari a.s. krijgt GBO.Overheid een nieuwe website met een nieuwe naam: www.logius.nl.   De website is ingericht volgens de rijkshuisstijl en richt zich met name op publieke dienstverleners. 

Op de nieuwe website staan de producten van GBO.Overheid centraal. De producten zijn onderverdeeld in vier productlijnen, te weten toegang, gegevensuitwisseling, standaardisatie en informatiebeveiliging.

Dat betekent ook dat de websites per product verdwijnen. Dat geldt voor www.pkioverheid.nl, www.overheidsservicebus.nl en www.overheidstransactiepoort.nl. Dit geldt niet voor de websites die ook voor burgers en bedrijven zijn bedoeld zoals www.digid.nl, www.govcert.nl en www.waarschuwingsdienst.nl. De website van het Forum Standaardisatie: www.forumstandaardisatie.nlhttp://www.open-standaarden.nl/ blijft ook bestaan.

De website voldoet aan de Webrichtlijnen, de Stijlgids voor websites van ministeries en maakt gebruikt van Typo3 CMS, een open source contentmanagementsysteem. GBO.Overheid heet vanaf 11 januari a.s. Logius. Logius is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.