DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Nieuws en gebeurtenissen

Diverse overheden klaar voor e-factureren
20 dec 2010

Het ministerie van EL&I en de instanties Staatstoezicht op de Mijnen, Agentschap NL en Agentschap Telecom zijn klaar om e-facturen te ontvangen. Hiermee voldoen deze overheden aan het kabinetsbesluit van 9 juli 2010 dat bedrijven het recht geeft hun factuur vanaf 1 januari 2011 elektronisch bij het Rijk in te dienen.

Ook Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) en het ministerie van Defensie zijn succesvol aangesloten op Digipoort, de digitale poort van de overheid waarlangs e-factureren wordt mogelijk gemaakt. De gehele lijst van instanties die klaar zijn om e-facturen te ontvangen, of bezig zijn met de voorbereidingen, is beschikbaar op de website van Logius zie http://www.logius.nl/producten/projecten/e-factureren/wie-doen-er-mee

Voor ministeries is het vanaf 1 januari 2011 verplicht om elektronische facturen te accepteren van bedrijven. Via Digipoort, het elektronisch postkantoor van de overheid, worden e-facturen verstuurd. Digipoort is een voorziening van Logius, de dienst digitale overheid. E-factureren is een project van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Dit ministerie wil in 2018 alle overheden gereed hebben om elektronische facturen te ontvangen via Digipoort. Ook steeds meer bedrijven sluiten aan. Het gaat naar schatting om 15 miljoen facturen per jaar in 2018.