DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Nieuws en gebeurtenissen

ExportData kiest voor QuoVadis als partner voor PKI Overheid certificaten
19 sep 2011

ExportData heeft QuoVadis gekozen als partner voor de levering van PKI Overheid certificaten ter vervanging van de certificaten van Diginotar. Omdat de overgang naar PKI Overheid certificaten voor zowel ExportDocumenten Online als een aantal gebruikers betekent dat software moet worden aangepast, is in overleg met de Kamers van Koophandel besloten voor de huidige gebruikers van ExportDocumenten Online een overgangsregeling te treffen.

De overgangsregeling betreft het gebruik van zogeheten certificaten in de vorm van een soft certificaat van QuoVadis. Deze certificaten zijn qua functie en gebruik vergelijkbaar met de huidige Diginotar certificaten. Voor het gebruik van deze soft certificaten hoeven noch voor ExportDocumenten Online noch bij gebruikers software aanpassingen gedaan te worden.

De procedures van aanmelding en vervanging van de certificaten zullen uiterlijk 20 september bekend worden gemaakt. Gestreefd wordt naar zo eenvoudig mogelijke procedures. Voor PKI Overheid certificaten is het verplicht dat aanvragers van certificaten in persoon gezien worden ofwel geïdentificeerd. QuoVadis zal hiervoor bij een bedrijf langskomen, na identificatie van de certificaathouders zullen zij op korte termijn hun certificaat uitgeleverd krijgen. Voor soft certificaten is deze “zware” procedure eigenlijk niet nodig. Echter zal deze procedure voor identificatie wel gehanteerd worden. Binnen 12 maanden zullen alle bedrijven namelijk alsnog over moeten stappen van de soft certificaten naar de volledige PKI Overheids certificaten welke uitgeleverd moeten worden op een hard token, een zogenaamd Secure Signature Creation Device (SSCD). Vanwege de identificatieprocedure bij de soft certificaten zal deze niet opnieuw hoeven te worden gedaan bij de overgang naar PKI Overheid certificaten.

Voor de gebruikers van ExportDocumenten Online heeft ExportData gunstige afspraken kunnen maken met QuoVadis. Hiermee hopen wij dat de nadelige gevolgen van het over moeten stappen van Diginotar certificaten naar de certificaten van QuoVadis enigszins gecompenseerd worden. De prijzen en voorwaarden worden eveneens voor 20 september gecommuniceerd.

Voor nieuwe gebruikers geldt dat ook zij gebruik gaan maken van soft certificaten, totdat ExportDocumenten Online aangepast is voor PKI Overheid certificaten op een hard token.

Gebruikers van ExportDocumenten Online moeten wachten met acties totdat de instructie betreffende vervanging van certificaten zijn gecommuniceerd.