DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Nieuws en gebeurtenissen

QuoVadis Trustlink B.V.’s PKIoverheid Services Server certificaten uit de G3 root
10 mrt 2017

Certificaatbeheerders van één of meer PKIoverheid Services Server certificaten krijgen te maken met de nieuwe ‘G3-root’. De ‘G3-root’ vervangt de huidige ‘G2-root’.

Bij het aanvragen van een certificaat in ons certificaat managementplatform Trust/Link Enterprise (TLE) zal de policy voor PKIoverheid Services Server certificaten uiterlijk 22 maart a.s. gaan starten met ‘QVO G3 Services Server…’. De huidige policies gebaseerd op de G2-root zullen uiterlijk 22 maart a.s. worden uitgeschakeld.

Certificaten uitgegeven onder de G2-root kunnen door QuoVadis tot 22-03-2017 nog met de maximale looptijd van drie jaar uitgegeven worden. Uitgifte van certificaten onder de ‘G2-root’ worden na het uitschakelen alleen op verzoek uitgegeven. De einddatum van deze certificaten zal uiterlijk 22-03-2020 zijn.

Met het in gebruik nemen van certificaten uitgegeven onder de ‘G3-root’ dient op uw systeem de volledige G3 hiërarchie geïnstalleerd te zijn.

Hiërarchie: Staat der Nederlanden - G3

Stamcertificaat

Staat der Nederlanden Root CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

Domein Organisatie Services

Staat der Nederlanden Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 1 kB)

  • QuoVadis PKIOverheid Organisatie Services CA - G3 | certificaat (CER | 8 kB)
  • QuoVadis PKIOverheid Organisatie Server CA - G3| certificaat (CER | 8 kB)

De certificaten ten behoeve van deze G3 hiërarchie zijn tevens te vinden op de website van Logius (https://cert.pkioverheid.nl/).

 Geldigheid huidige certificaten Uw huidige certificaten blijven geldig tot het einde van de looptijd. Mocht er na die einddatum nog behoefte zijn aan een vervangend certificaat uitgegeven onder de G2-root dan kunt u dat laten weten via info.nl@quovadisglobal.com.