DigiCert QuoVadis

DigiCert

Intrekking van certificaten en probleemrapportage

Intrekking van certificaten en rapportage van certificaatproblemen vormen een belangrijk onderdeel van online vertrouwen. Certificaatintrekking wordt gebruikt om het gebruik van certificaten met gecompromitteerde privésleutels te voorkomen, de dreiging van kwaadwillende websites te verminderen en systeem overstijgende aanvallen en kwetsbaarheden aan te pakken. Als lid van de online community speelt u een belangrijke rol bij het behouden van online vertrouwen door, indien nodig, certificaatintrekkingen aan te vragen.   

Intrekking certificaat

Elk intrekkingsverzoek dat aan QuoVadis wordt gemeld, wordt onmiddellijk bevestigd en indien nodig voorgelegd aan een validatietoezichthouder of QuoVadis-management.

QuoVadis trekt certificaten in om de redenen die worden vermeld in de betreffende QuoVadis CP/CPS, waaronder de volgende:

  • De abonnee vraagt schriftelijk aan QuoVadis om het certificaat in te trekken;
  • De abonnee meldt QuoVadis dat het oorspronkelijke certificaatverzoek niet geautoriseerd was en geen autorisatie met terugwerkende kracht verleent;
  • QuoVadis verkrijgt bewijs dat de persoonlijke sleutel van de abonnee die overeenkomt met de openbare sleutel in het certificaat, een sleutelcompromis leed of dat het certificaat werd misbruikt;
  • QuoVadis wordt ervan op de hoogte gebracht dat een abonnee een of meer van zijn materiële verplichtingen in het kader van zijn overeenkomst met QuoVadis heeft geschonden;
  • Als QuoVadis bepaalt dat de informatie in het certificaat niet correct is;
  • Een vaststelling, naar eigen goeddunken van QuoVadis, dat het certificaat niet is uitgegeven in overeenstemming met de algemene voorwaarden van het beleid van QuoVadis;
  • Elke andere reden vermeld in de basisvereisten van CA/Browser Forum samen met andere toepasselijke industrienormen.

Probleemrapportage certificaat  

Abonnees, vertrouwende partijen, leveranciers van toepassingssoftware en andere derde partijen kunnen e-mails sturen naar compliance@quovadisglobal.com met klachten of het vermoeden van een gecompromitteerde private sleutel, misbruik van certificaat of andere vormen van fraude, compromitteren, misbruik of ongepast gedrag met betrekking tot certificering.

Stuur een e-mail naar compliance@quovadisglobal.com als u een certificaat wilt intrekken om een van de bovengenoemde redenen. Zorg ervoor dat u een grondige beschrijving opgeeft van de reden voor de intrekking van het certificaat.

QuoVadis zal binnen 24 uur na ontvangst beginnen met het onderzoeken van een certificaatprobleemrapport en beslissen of intrekking of andere passende maatregelen gerechtvaardigd zijn op basis van de relevante voorschriften of industriële normen.

Intrekking van gekwalificeerde certificaten

Abonnees voor gekwalificeerde en PKIoverheid-certificaten kunnen hun eigen certificaten intrekken via https://tl.quovadisglobal.com of door contact op te nemen met de QuoVadis Qualified Registration Authority op +31 (0) 30 232 4320 tijdens kantooruren (CET tijdzone) of op +1 651 229 3456 buiten kantooruren (CET tijdzone).