DigiCert QuoVadis

Intrekking Eindgebruiker

De QuoVadis Certificaat houder overeenkomst verlegt bepaalde taken en verplichtingen naar de gebruikers van QuoVadis Digitale Certificaten.  Certificaat houders hebben 3 opties om hun certificaat in te trekken. 

  • Direct intrekken via Trust/Link Enterprise
  • Verzoek tot intrekking door contact op te nemen met QuoVadis Support of hun Trust/Link Administrator (indien van toepassing). 
  • Verzoek tot intrekking via dit webformulier.

Voor het intrekken van uw gekwalificeerde en/of PKIoverheid certificaat kunt u terecht op Trust/Link Enterprise of kunt u bellen met 030-2324320. Het invullen van onderstaand formulier is slechts een kennisgeving aan QuoVadis en wordt niet behandeld als een formeel intrekkingsverzoek.

* Naam op Certificaat
* E-mailadres
Telefoonnummer  
Wachtzin voor intrekking  
Uitgevende Onderneming  
Gemachtigde persoon Uitgevende Onderneming  
Telefoonnummer Gemachtigde persoon Uitgevende Onderneming  
* Reden tot intrekking