DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

Aanbieding combinatie gekwalificeerde certificaat (QuoVadis of PKIoverheid) en eHerkenningsmiddel niveau 2+

Alleen voor organisaties welke zijn ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel is het mogelijk om een eHerkenningsmiddel aan te vragen. Voor ‘niet-Nederlandse’ organisaties, welke via het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed (www.TenderNed.nl) willen reageren op een uitgeschreven aanbesteding/tender, geldt dat zij op de huidige wijze, zoals beschreven op het Nederlandse aanbestedingenportaal, kunnen inloggen c.q. aanbieden.

Tot en met 31 december 2015, heeft QuoVadis heeft de volgende aanbieding:

Een combinatie van één QuoVadis (EU) Qualified certificaat of PKIoverheid Qualified certificaat (geldigheid: 3 jaar) en één eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 2+ (eveneens 3 jaar geldig) voor € 399,- (exclusief BTW).

Let op: vooralsnog dient voor het indienen van een offerte gebruik gemaakt te worden van de bestaande TenderNed TAN code.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Voor het on-line aanvragen van een PKIoverheid Qualified certificaat, klikt u hier.

Het certificaat

De rechtsgeldige elektronische handtekening(en) bij/onder de aanbieding op een aanbesteding/tender moet door één of meerdere bevoegd bestuurders gezet worden. Is de elektronische handtekening niet van de bevoegd bestuurder(s), zoals vermeld bij de Kamer van Koophandel (of vergelijkbaar register) zorg dan voor een adequaat mandaat waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om namens de aanbiedende organisatie te handelen c.q. in te schrijven.

Het QuoVadis (EU) Qualified certificaat en het PKIoverheid Qualified certificaat worden beide uitgereikt na een face-to-face audit. U geeft in de aanvraag de locatie op waar u dat wilt laten plaatsvinden. Tijdens deze audit ontvangt de certificaathouder een USB-token, waarop het gekozen certificaat uitgegeven wordt. Deze aanbieding is inclusief audit bij u op locatie in Nederland (exclusief te Waddeneilanden) en het USB-token. Betrokken personen, in hun rol van bevoegd bestuurder/vertgenwoordiger en certificaathouder, moeten in persoon geïdentificeerd worden (face-to-face audit)

Het certificaat en het eHerkenningsmiddel zijn twee verschillende producten. Na het online aanvragen van het gekozen certificaat gebruikt u het factuurnummer, uit deze aanvraag, als kenmerk bij de aanvraag van het eHerkenningsmiddel 2+.

Het eHerkenningsmiddel

De aanbieding geldt ook als het eHerkenningsmiddel beveiligingsniveau 2+ aangevraagd wordt voor een ander persoon dan de bevoegd bestuurder/vertgenwoordiger.

Het eHerkenningsmiddel niveau 2+, wordt aangeboden met 20 authenticatie SMS’jes. Indien er meer SMS’jes nodig blijken te zijn, dan worden deze automatisch aan u doorberekend.

Volg deze link naar de actuele eHerkenning-prijzen, details over de prijzen van SMS-authenticatie staan onderaan.