WISeKey QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

TenderNed.nl

 TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Om, als Nederlandse onderneming, een aanbieding via het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed (www.tenderned.nl) in te dienen heeft u vanaf 27 juni 2015 verplicht een eHerkenningsmiddel nodig. De oude inlog-methode van TenderNed wordt op dit datum uitgeschakeld. Voor 27 juni 2015 is het nodig om het eHerkenningsmiddel te koppelen aan uw account in TenderNed.

Het noodzakelijk eHerkenningsmiddel zal, vooralsnog, een eHerkenningsmiddel niveau 2 moeten zijn. Voor het indienen zal dit eHerkenningsmiddel niveau 2 in combinatie met de TenderNed TAN code ingezet kunnen worden. De verwachting is dat de TenderNed TAN code op termijn uit gefaseerd wordt en vervangen gaat worden door een eHerkenningsmiddel niveau 2+ (twee plus). Ons advies is om nu reeds eHerkenning 2+ aan te schaffen. U voorkomt hiermee een tussentijdse upgrade van uw eHerkenningsmiddel.

Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel niveau 2+ kan via deze aanvraag link.

De aanmelding of inschrijving zelf wordt ingediend aan de hand van overzichtelijke stappen welke het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed zelf vermeld. Hierbij (kan) worden gevraagd om documenten te ‘uploaden’. Één van die documenten is de ‘Eigen verklaring’. Afhankelijk van de aanbestedingsprocedure, zal in de ‘Eigen verklaring’ om diverse gegevens en verklaringen gevraagd worden. De ingevulde verklaring zal moeten worden bekrachtigd met een ‘natte’ handtekening of rechtsgeldige elektronische handtekening van de persoon of personen die bij het handelsregister ingeschreven staan als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming.

Let op: bij het gebruik van de ‘natte’ handtekening dient de originele verklaring per post, binnen de sluitingstermijn te worden aangeleverd. Een scan wordt niet geaccepteerd aangezien deze niet rechtsgeldig is getekend. Een verklaring digitaal ondertekend met een elektronische handtekening hoeft enkel te worden ge-upload via TenderNed.

Let op: bij een gezamenlijke bevoegdheid, zullen elk van de bevoegde personen moeten tekenen. Met andere woorden; indien meerdere personen dienen te ondertekenen zullen alle ondertekenaars over een gekwalificeerde elektronische handtekening moeten beschikken.

De digitale rechtsgeldige handtekening van een natuurlijk persoon, wordt gezet met een ‘gekwalificeerd certificaat’. Bij QuoVadis kunt u kiezen uit twee varianten, te weten QuoVadis of PKIoverheid.

Wanneer kiest u nu voor QuoVadis of voor PKIoverheid?

Indien u ook wenst deel te nemen aan aanbestedingen buiten Nederland of u wenst in te schrijven namens meerdere juridische entiteiten (consortiums etc.) adviseren wij u te kiezen voor de QuoVadis variant.
Met dit certificaat bent u in staat om zowel documenten (zoals de ‘Eigen verklaring’) bij Nederlandse aanbestedingen rechtsgeldig te ondertekenen als deel te nemen aan Belgische aanbestedingen middel het Belgische aanbestedingenportaal Publicprocurement. Vooralsnog is het QuoVadis (EU) Qualified certificaat het enige certificaat welke geaccepteerd wordt naast de Belgische eID.

Indien u enkel wenst deel te nemen aan Nederlandse aanbestedingen en er geen sprake is van inschrijven voor meerdere juridische entiteiten dan kunt u ook kiezen voor de PKIoverheid variant.

Verplicht onderdeel bij beide certificaten is de persoonlijke face-to-face audit (identiteitsvastelling) met de bevoegd bestuurder/vertegenwoordiger en de certificaathouder.

Voor PKIoverheid certificaten geldt de verplichting van de Abonneeregistratie. 

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Voor het on-line aanvragen van een PKIoverheid Qualified certificaat, klikt u hier.