DigiCert QuoVadis

Contact Us

For more information, please contact us at:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Certificate Lookup

Search for Digital Certificates issued to individuals.

PublicProcurement.be

Het Belgische aanbestedingenportaal Publicprocurement (Publicprocurement.be) is het aanbestedingenportaal voor de overheidsopdrachten van diverse Belgische overheden. Op dit portaal wordt, in de module e-Tendering, de mogelijkheid geboden om elektronisch offertes en aanvragen tot deelneming in te dienen.

De stukken die digitaal ingediend worden, moeten worden bekrachtigd met een gekwalificeerde elektronische handtekening.

Het gekwalificeerd certificaat wat geschikt is voor het Belgische aanbestedingsportaal Publicprocurement, is het QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Verplicht onderdeel bij het certificaat is de persoonlijke face-to-face audit (identiteitsvaststelling) met de bevoegd bestuurder/vertegenwoordiger en de certificaathouder.

Let Op: Indien u tevens wilt deelnemen aan aanbestedingen in andere EU landen of het certificaat wilt gebruiken bij CSAM dan adviseren wij u om bij de betreffende instanties te informeren of het QuoVadis EU Qualified certificaat reeds wordt geaccepteerd.

QuoVadis staat met het QuoVadis (EU) Qualified certificaat vermeld op de Trusted List in Brussel.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.