DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Wijdverspreide Acceptatie

The QuoVadis certificaten zijn automatisch vertrouwd in de meeste browsers en andere software.

Bedrijfs SSL

QuoVadis Business SSL Certificaten zijn bedoeld voor gebruik in het opzetten van beveiligde datacommunicatie via TLS/SSL protocollen. Het hoofddoel van een Business SSL Certificaat is om:

  • Het individu of de entiteit te identificeren die een website beheert; en
  • Het uitwisselen van sleutels vergemakkelijken om gecodeerde communicatie mogelijk te maken.

Business SSL zijn “organisatie gevalideerde” TLS/SSL Certificaten waarvoor QuoVadis authentificatie- en autorisatiecontroles heeft uitgevoerd op de bedrijfsnaam die in het Certificaat is opgenomen en de individuen die betrokken zijn geweest bij de Certificaataanvraag.

QuoVadis kan zowel Business SSL uitgeven met meerdere domeinen (door gebruik van SAN velden) als Unified Communications Certificates.

Naast het vervullen van individuele verzoeken voorziet QuoVadis in Trust/Link SSL voor organisaties die vooraf domeinen voor het automatisch inschrijven door hun Abonnees wensen goed te keuren.

Leg CSR voor aan QuoVadis