DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Maximale looptijd SSL certificaten van 3 naar 2 jaar

Vanaf 1 maart 2018 beperken de Baseline Requirements (BR) van het CA/Browser Forum de maximale looptijd van SSL certificaten tot 2 jaar. QuoVadis kan om die reden vanaf die datum geen SSL certificaten meer uitgeven die deze nieuwe maximale looptijd overschrijden en zal daarom vanaf 16 februari 2018 geen certificaataanvragen met een looptijd langer dan 2 jaar goedkeuren. Tevens zullen de certificaatpolicies hierop worden aangepast.

Waarom:

De reden voor deze kortere looptijd is o.a. de zorg van het CA/Browser Forum over de integriteit van de informatie op basis waarvan de certificaten oorspronkelijk zijn uitgegeven. Bijvoorbeeld: De organisatie waarop het certificaat is uitgeven is niet meer actief, maar het certificaat blijft in gebruik.

Betrokken certificaatpolicies:

De certificaten die QuoVadis uitgeeft, en waar deze looptijd verkorting op betrekking heeft, zijn o.a.: 

  • PKIoverheid Services Server certificaten 
  • QuoVadis Business SSL certificaten 
  • QuoVadis Wildcard SSL certificaten

De Extended Validation (EV) SSL certificaten hebben al een maximale looptijd van 2 jaar.

Overgangsperiode (16 februari – 1 maart 2018)

De maximale looptijd in de betreffende policies zullen in Trust/Link Enterprise (TLE) in de weken voor 1 maart 2018 aangepast worden.
Tot en met 16 februari 2018 17:00 uur zullen de certificaataanvragen op basis van de ‘3 jarige certificaat policy’ nog door de QuoVadis certificaatadministratie geaccepteerd en goedgekeurd kunnen worden. Daarna zal de looptijd van de certificaataanvragen voor ‘3 jaar SSL certificaten’ door de QuoVadis certificaatadministratie standaard teruggebracht worden naar 2 jaar voordat de aanvraag goedgekeurd wordt.

Reeds uitgegeven certificaten:

De 3-jarige SSL certificaten uitgegeven vóór 16 februari 2018 17:00 uur zullen niet in looptijd beperkt worden en kunnen hun looptijd uitdienen.