DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

Certificaten voor Financieel Dienstverlener

De financiële dienstverlening is een branche waar volledig digitale processen gemeen goed zijn geworden. Veel van die processen betreffen communicatie buiten de eigen organisatie. Systeem (SSL) certificaten spelen daarbij een belangrijke rol. Het versturen van aangiften naar de Belastingdienst is daar een voorbeeld van.

Binnen de financiële dienstverlening is het digitaal vastleggen van wilsovereenstemmingen en wilsuitingen minstens zo belangrijk. Hierbij is er sprake van persoonlijke certificaten. Het digitaal tekenen van PDF’s is daar een voorbeeld van.

Systeemcertificaat voor Financiële Dienstverlener

Systeemcertificaten worden gebruikt voor:

  • versturen van aangiften naar Digipoort (alleen met PKIo Services Server certificaat); 
  • beveiligen van communicatie via website (‘https’ slotje); 
  • beveiligen van communicatie via website met de groene balk (incl ‘https’ slotje).

PKIoverheid Services Server certificaten kunnen online aangevraagd worden. Klik daarvoor hier.

Neem voor een advies passend bij uw situatie contact op met QuoVadis (info.nl@quovadisglobal.com of 030-2324320).

Persoonlijk certificaat voor digitale overeenkomst

Persoonlijke certificaten worden o.a. gebruikt voor de ‘elektronische handtekening’. Voor beroepsgroepen, zoals registeraccountants en accountant-administratieconsulenten, bestaan de zgn. ‘beroepscertificaten’ met daarin de beroepstitel van de persoon van wie de handtekening is. Meer over deze certificaten vindt u in de pagina Beroepscertificaat onder PKIoverheid.

De elektronische handtekening kent een rechtsgeldige variant, gezet met een gekwalificeerd certificaat, en een ‘gewone’ variant, gezet met een ‘niet-gekwalificeerd’ certificaat. Bijvoorbeeld beroepscertificaten zijn gekwalificeerde certificaten, ‘self-signed’ certificaten zijn ‘niet-gekwalificeerd’.

Een elektronische handtekening gezet met een gekwalificeerd certificaat is ‘onherroepelijk rechtsgeldig’ en zal door de ontvanger altijd geaccepteerd (moeten) worden. Dit type certificaat is daarom zeer geschikt voor ‘officiële’ elektronische handtekeningen.

QuoVadis kent twee soorten persoonlijke gekwalificeerde certificaten, de PKIoverheid Persoonlijke (Organisatie) certificaten (klik hier voor het aanvragen POC) en de QuoVadis (EU) Qualified certificaten (klik voor een online aanvraag QV EU Qualified).

Een handtekening gezet met een niet-gekwalificeerd certificaat is meer geschikt voor een handtekening onder een e-mail. Het maakt bekent van wie de handtekening is maar geeft niet aan dat die persoon zich verbind aan de inhoud van de betreffende tekst. De intentie waarmee een e-mail ondertekend wordt verschilt van de intentie waarmee een overeenkomst of jaarrekening ondertekend wordt. Voor een goed advies, passend bij uw situatie, neem dan contact op met QuoVadis (info.nl@quovadisglobal.com of telefoon 030-2324320).