DigiCert QuoVadis

Contact Us

For more information, please contact us at:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Belastingdienst – Financiële Instellingen

Rapportages die vanuit de verschillende branches, elektronisch naar de Belastingdienst gestuurd worden zullen via de centrale voorziening Digipoort lopen.

Digipoort is een voorziening die controleert of de ontvangen rapportage ook echt afkomstig is van de verzendende instelling. Digipoort gebruikt voor die controle de informatie uit het PKIoverheid Services Server certificaat bij de betreffende rapportage. Berichten zonder certificaat worden geweigerd.

Het certificaat

Een PKIoverheid Services Server Certificaat wordt uitgegeven onder controle van de Nederlandse Staat. Logius is de organisatie die binnen de overheid zorg draagt voor die controle. De uitgifte van PKIoverheid wordt gedaan door commerciële partijen. QuoVadis is één van die partijen.

De uitgifte van een PKIo Services Server Certificaat is gebonden aan regels die opgesteld zijn door Logius. Één van die regels behelst een persoonsidentificatie van de natuurlijk persoon of personen die namens de aanvragende instelling mag tekenen. Ook de personen die het certificaat namens de instelling gaan beheren moeten vooraf geïdentificeerd worden, dit zijn de zgn. certificaatbeheerders. Dit gebeurt bij een face-to-face audit. Tijdens deze audit afspraak worden de betrokkenen namens QuoVadis geïdentificeerd aan de hand van hun identiteitsbewijs en worden de aanvraagformulieren ondertekend.

Het aanvragen van een certificaat

Om een certificaat uit te kunnen geven moet informatie die in het certificaat komt te staan verzameld en gecontroleerd worden. Daartoe zal de instelling die het certificaat wil gaan gebruiken een certificaataanvraag moeten doen. Na de aanvraag en de controle zal er een face-to-face audit (persoonsidentificatie) plaats vinden.  Klik hier voor het online aanvragen.

De face-to-face audit

Indien de formulieren compleet en juist zijn ingevuld, kan de face-to-face audit plaats vinden. De face-to-face audit bestaat uit het identificeren van de betrokken personen en het tekenen van de formulieren. In de regel duurt een audit niet langer dan 20 minuten, meestal korter.

Een audit kan op locatie van de instelling plaats vinden of op het kantoor van QuoVadis in Nieuwegein. Belangrijk is dat alle betrokkenen in persoon aanwezig zijn en de betrokkenen hun identiteitsbewijs bij zich hebben.

Klik hier voor de volledige procedurebeschrijving  voor het aanvragen van het PKIoverheid certificaat ten behoeve van de communicatie met Digipoort (SBR/XBRL rapportages).