DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Accountantsregisters van de NBA

Procedure aanvraag- en uitleverproces certificaten PKIoverheid Services Server certificaten

 1. Klik hier voor het online aanvragen van uw PKIo Services Server certificaat. 
 2. Na ontvangst van uw aanvraag volgt er een controle bij QuoVadis op volledigheid en juistheid van de aanvraag.
 3. De contactpersoon ontvangt een uitnodiging voor het inplannen van een afspraak voor het uitvoeren van een face-to-face audit (persoonsidentificatie) met betrokken perso(o)n(en) op uw locatie.
 4. De face-to-face audit wordt uitgevoerd en benodigde formulieren worden getekend. Betrokken personen hebben hierbij hun originele geldige identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) nodig. 
 5. QuoVadis zal, na de volgende controle, uw organisatie registreren, samen met de domeinna(a)m(en) en de certificaatbeheerder(s) van uw organisatie. Het vastleggen gebeurt binnen het certificaat managementplatform Trust/Link van QuoVadis. 
 6. De certificaatbeheerder van de instelling wordt vanuit Trust/Link uitgenodigd om de uitgifte van het certificaat in gang te zetten. 
 7. QuoVadis controleert de digitale certificaataanvraag in Trust/Link aan de hand van de getekende aanvraagformulieren en nodigt de certificaatbeheerder uit om het certificaat te downloaden. 
 8. De certificaatbeheerder van de instelling download het certificaat op het system waar het certificaat gebruikt gaat worden.

Procedure aanvraag- en uitleverproces certificaten PKIoverheid Beroepscertificaat (RA/AA) 

 1. Klik hier voor het online aanvragen van het beroepscertificaat. 
 2. QuoVadis controleert de aanvraag en de registratie in het beroepsregister. 
 3. De contactpersoon ontvangt een uitnodiging voor het inplannen van een afspraak voor het uitvoeren van een face-to-face audit (persoonsidentificatie) met de betrokken beroepsbeoefenaar op haar/zijn gewenste locatie. 
 4. Uitvoeren face-to-face audit inclusief tekenen van de aanvraag. Hierbij heeft de certificaathouder haar/zijn origineel geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) nodig. Indien van toepassing ontvangt de certificaathouder een drager voor het certificaat. 
 5. De certificaathouder installeert middleware en initialiseert de drager. 
 6. QuoVadis stuurt vanuit het managementplatform een uitnodiging voor het installeren van het certificaat op de drager. 
 7. Onmiddellijk na het installeren op de drager is het beroepscertificaat gereed voor gebruik.