Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Register Belastingadviseurs (RB)

Het Register Belastingadviseurs (RB) is een actieve en praktijkgerichte beroepsvereniging die de belangen behartigt van de ruim 7.500 aangesloten leden. Het RB overlegt intensief met overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

RB en QuoVadis hebben afspraken gemaakt over de leveringscondities (termijn en prijs) van de PKIoverheid-certificaten speciaal voor RB-leden.

Klik hier voor de procedurebeschrijving  voor het aanvragen van het PKIoverheid certificaat ten behoeve van de communicatie met Digipoort (SBR/XBRL rapportages)

Aanvragen en uitleveren van de PKIoverheid certificaten geschiedt conform de gestelde eisen van PKIoverheid. Voor ondersteuning bij de aanvraag, uitlevering en installatie van de certificaten kunnen de RB-leden contact opnemen met de supportdesk van QuoVadis op +31 (0)30 2324320.

Klik hier voor het on-line invullen en aan QuoVadis te mailen van de aanvraag.