QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

 

Kamer van Koophandel PKIoverheid Certificaten op hard token (Voor gebruikers ExportDocumenten online)

Voor het aanvragen van de KvK PKI Persoonlijk Certificaat (PKIOverheid) voor de verschillende medewerkers, moet u het volgende doen:

 1. Download de formulieren voor het aanvragen van de persoonlijke certificaten van de QuoVadis website.
  • Download formulier – PKIoverheid Abonnee Registratie . Voor registratie van de organisatie en verantwoordelijke personen.
  • Download formulier – PKIoverheid Autorisatie . Registratie van de namens de organisatie verantwoordelijk aanvrager (alleen optie A is van toepassing).
  • Download formulier – PKIoverheid Persoonlijk Certificaathouder . Voor de gegevens van de certificaathouders.  Dit formulier downloaden en voor elke certificaathouder opslaan.
  • Vul de formulieren in en verstuur ze, zonder ondertekening, met onderstaande bijlagen, naar info.nl@quovadisglobal.com
   Bijlagen zijn:   Een recent (niet ouder dan 6 maanden) standaard uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel, waarop de persoon die tekent als bestuurder vermeld staat en kopieën van de identiteitsbewijzen van alle betrokken personen. Eventueel is een bewijs van bevoegdheid van de bestuurder nodig, in het geval dat de persoon die ondertekent, niet vermeld staat op het uittreksel van de Kamer van Koophandel.
  • QuoVadis controleert de aanvraag en bijlagen en neemt binnen 2 werkdagen contact met u op voor het plannen van een face-to-face audit afspraak of voor aanvullende informatie. Een face-to-face audit is een afspraak waarbij de betrokken personen, waaronder de bestuurder(s) en certificaathouder(s), geïdentificeerd worden en de formulieren worden ondertekend.
  • Doe de face-to-face audit bij u op locatie of bij QuoVadis op kantoor. Tijdens de audit ontvangen de certificaathouders het USB-token waarop de certificaten geplaatst gaan worden.
  • Elke certificaathouder ontvangt van QuoVadis per e-mail een persoonlijke uitnodiging met handleiding voor het installeren van de certificaten (standaard 3 verschillende certificaten, op het uitgereikte usb-token). Voor het installeren is informatie nodig, die bij de face-to-face audit is gegeven.
  • Stuur per mail het .cer bestand, dat u heeft geëxporteerd uit uw certificaat (zie hoofdstuk 4 uit handleiding 2) naar uw contactpersoon bij de Kamer van Koophandel. De Kamer heeft dit bestand nodig om uw digitale ondertekening te registreren in DAE (Digitale Uitgifte Exportdocumenten).
  • U bent nu klaar om documenten te ondertekenen. Houd uw token wachtwoord bij de hand.