DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Beroepscertificaat onder PKIoverheid

Binnen erkende beroepsgroepen is het beroepscertificaat de oplossing om veiligheid en snelheid bij het communiceren te vergroten. Digitale handtekeningen en het versleutelen van berichten geven zekerheid over de betrouwbaarheid van de inhoud van een bericht en de verzender. Mede dankzij het gebruik van (rechtsgeldige) digitale handtekeningen kunnen documentstromen gedigitaliseerd worden (en blijven).

QuoVadis geeft onder PKIoverheid een beroepscertificaat uit. Dit certificaat bestaat standaard uit drie delen. 

 • een gekwalificeerde digitale handtekening voor het rechtsgeldig tekenen van documenten; 
 • een authenticatie certificaat voor toegang tot bijvoorbeeld uw netwerk of website, het tekenen van documenten en 
 • een encryptie certificaat voor het versleutelen van uw berichten en bestanden.

Voor welke beroepsgroepen

In Nederland bepaalt het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) welke beroepsbeoefenaars voor een beroepscertificaat in aanmerking komen. Op het lijstje staan nu ruim 20 beroepen, waaronder: 

 • advocaat; 
 • notaris; 
 • gerechtsdeurwaarder; 
 • registeraccountant; en 
 • accountant-administratieconsulent.

(Klik hier om uw beroepscertificaat aan te vragen.)

Voorwaarden

In het “Programma van Eisen” van Logius, deel 3a staat, als voorwaarde om in aanmerking te komen voor een beroepscertificaat, bij 3.2.5-1 “Als authentiek bewijs voor het uitoefenen van een erkend beroep wordt alleen beschouwd:

 1. ofwel een geldig bewijs van inschrijving in een door de betreffende beroepsgroep erkend (beroeps)register waarbij een wettelijk geregeld tuchtrecht van toepassing is;
 2. ofwel een benoeming door een Minister;”

Het PvE vereist dat er een abonnee overeenkomst wordt afgesloten. Bij een beroepscertificaat is de certificaathouder zelf ook de abonnee.

Over het beroepscertificaat

Het beroepscertificaat uitgegeven door QuoVadis bestaat uit drie delen:

• Gekwalificeerde handtekening

De gekwalificeerde, rechtsgeldige, digitale handtekening geeft de ontvanger van het getekende document de zekerheid dat de ondertekenaar akkoord (rechtsgeldig) is met de inhoud van het document.

Elke wijziging in het document, gemaakt na het moment dat de handtekening is gezet, geeft als resultaat dat de digitale handtekening ongeldig wordt verklaard.

• Authenticatie

Met het authenticatie certificaat kan ook digitale een handtekening worden gezet. Deze handtekening vertelt de ontvanger dat de ondertekenaar akkoord (niet rechtsgeldig) is met de inhoud van het document.

Ter illustratie: Een aanbieding gedaan in een e-mail getekend met een gekwalificeerde handtekening is rechtsgeldig, ook als er een typefout in staat. De eigenaar van de handtekening gaat akkoord met de inhoud van de e-mail. Dezelfde e-mail, met typefout, getekend met het authenticatie certificaat is een voorstel, waar nog in gewijzigd kan worden. De eigenaar van de handtekening bevestigt dat de e-mail van hem/haar afkomstig is.

• Encryptie

Het encryptie deel van het PKIoverheid Beroepscertificaat geeft de verzender de mogelijkheid om zijn digitale bericht te versleutelen. De verzender dient te beschikken over de publieke sleutel (public key) van de ontvanger. Met deze publieke sleutel wordt het bericht versleuteld. De ontvanger beschikt (als enige) over zijn private sleutel waarmee het bericht ont-sleutelt kan worden.

Het versleuteld verzenden van informatie maakt “mee kijken” door derden kansloos.

Inhoud beroepscertificaat

In een PKIoverheid Beroepscertificaat staat de naam, conform het identiteitsbewijs van de persoon, aan wie het certificaat wordt uitgereikt vermeld. Daarnaast staat in een beroepscertificaat ook de officiële naam van het beroep.

Aanvraag en uitgifte proces

Na controle van uw inschrijving bij het opgegeven beroepsregister, zullen deze gegevens bekrachtigd moeten worden met de ‘natte’ handtekeningen van de certificaathouder en een registratievertegenwoordiger. Deze bekrachtiging kan plaatsvinden

 • tijdens een face-to-face afspraak met een identificatie aan de hand van een geldig identiteitsbewijs en het zetten van een ‘natte’ handtekening; of
 • middels een (eerder uitgegeven) gekwalificeerde digitale handtekening van de certificaathouder op voorgenoemde digitale aanvraagformulier.

Wilt u meer weten over QuoVadis en het “PKIoverheid beroepscertificaat”?

Neem dan contact op met QuoVadis via: