DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

DUO Verzuimloket

Op 1 augustus 2009 is het wetsvoorstel Verzuimmelding in werking getreden. Dit houdt in dat alle scholen binnen het voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie verplicht zijn om gebruik te maken van het verzuimloket.

Om verzuim via uw administratiepakket te kunnen melden dient u een certificaat aan te vragen.

U kunt uitsluitend gebruik maken van een door PKIoverheid goedgekeurd certificaat. PKIoverheid controleert of een certificaatverlener aan allerlei voorwaarden voldoet. Op deze manier is gewaarborgd dat certificaten worden verstrekt van hoge kwaliteit door betrouwbare organisaties. Informatie hieromtrent vindt u op www.pkioverheid.nl.

De volgende links bevatten additionele gegevens over de verschillende administratiepakketten die de mogelijkheid bieden tot rechtstreekse communicatie met het verzuimloket. Ook vindt u op deze pagina’s de link naar de aanvraagformulieren.