DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

ZorgTTP Certificaten

Met ingang van 2012 heeft ZorgTTP voor de uitgifte van nieuwe sleutelcertificaten, ook gelet op de bedrijfsfilosofie van QuoVadis, besloten deze bij QuoVadis af te gaan nemen.

ZorgTTP is een ervaren en integere partner (Trusted Third Party) die u kan ondersteunen bij het uitwisselen en ontsluiten van databestanden met privacygevoelige informatie. ZorgTTP maakt gebruik van digitale certificaten voor de beveiliging van de te verzenden databestanden.

In die gevallen waar het gebruik van persoonsgegevens niet is toegestaan, maar wel behoefte bestaat aan data betreffende unieke personen, biedt het gebruik van pseudoniemen een uitkomst . Door gebruik te maken van pseudoniemen kan men unieke personen in beeld brengen zonder te hoeven beschikken over persoonsgegevens.

Onder 'pseudonimiseren' wordt verstaan het omzetten van een persoonsgegeven naar een niet tot de oorspronkelijke persoon herleidbare unieke code. De omzetting verloopt in een aantal stappen waarbij het cruciaal is dat een van deze stappen bij een zogenaamde Trusted Third Party (TTP) wordt uitgevoerd. De bij de TTP uitgevoerde stap is geheim voor zowel de aanbieder van de gegevens als de ontvangende partij in de pseudonimisatieketen. Op deze wijze kan de relatie tussen pseudoniem en persoonsgegeven worden verbroken en is het niet langer mogelijk is om van het aangemaakte pseudoniem terug te gaan naar de oorspronkelijke persoon.