DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Trust/Link SSL

De Trust/Link SSL van QuoVadis helpt ondernemingen zowel controle als flexibiliteit te verkrijgen met betrekking tot het gebruik van SSL-Certificaten tussen bedrijfseenheden en vestigingen.

Trust/Link SSL maakt gecentraliseerde inkoop van SSL mogelijk voor verbeterde tarifering en rapportering, terwijl gelijktijdig centraal management wordt behouden.

Trust/Link SSL maakt het voor klanten mogelijk om tevoren organisaties en domeinen voor henzelf te laten verifiëren. Daarna kan geautoriseerd personeel van de klant Certificaataanvragen goedkeuren voor onmiddellijke verwerking zonder tussenkomst van QuoVadis.

Trust/Link SSL heeft 2 belangrijke componenten: 

  • Abonneediensten: Trustlink verstrekt een aangepaste minisite voor uw abonnees om verzoeken in te dienen en hun SSL Certificaten te managen (ophalen/heruitgeven/vernieuwen/intrekken). 
  • Management Portaal: Een aparte web console, met door digitale Certificaten gecontroleerde toegang, stelt klanten zowel in staat om gebruikers en settings te beheren als om individuele SSL Certificaataanvragen te verwerken en beheren, afhankelijk van hun rol en voorrechten. Het biedt uitgebreide controletrajecten bij zowel de Certificaataanvraag als bij de gebruiker.

Trust/Link SSL ondersteunt meerdere Certificaattypen en geldigheidsperiodes, met inbegrip van door de organisatie uitgegeven, Extended Validation en intranet SSL.

Kenmerken en Voordelen

  • Centraal overzicht en staffelprijzen zonder opoffering van flexibiliteit voor afdelingen betreffende aanvraag, goedkeuring, uitgifte, heruitgifte, vernieuwing en intrekking.
  • Geen klanteninfrastructuur vereist.
  • Modulair beleid dat het mogelijk maakt dat één administrator alle rollen vervult, of afvaardiging per rol per organisatie. Certificaatgebaseerde toegang voor administrators voor beveiliging.
  • Gebruikers, organisaties en domeinen worden vooraf goedgekeurd, waardoor onmiddellijke uitgifte mogelijk is zonder de veiligheid te compromitteren.
  • Overzichtelijke rapportering- en controlefuncties.
  • QuoVadis WebTrust-geaccrediteerde Certificaten met brede goedkeuring binnen browsers en applicaties.
  • Ondersteuning van helpdesk en kennisbank voor SSL vraagstukken.li>