DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Smartcard Enrolment Extender

De Trust/Link Smartcard Enrolment Extender faciliteert de uitrol van digitale certificaten voor grote aantallen uitgegeven smartcards, zoals bij eID programma’s.

QuoVadis heeft aanzienlijke ervaring in het leveren van eID programma's die de zorgvuldige coördinatie eisen van: 

  • face-to-face identiteitsvaststelling van gebruikers 
  • de personalisatie van de smartcards met gebruikersdetails (inclusief naam, foto, etc.) 
  • beveiligde verstrekking van de smartcards, readers en gebruikershandleidingen 
  • levering van de digitale certificaten

De QuoVadis Smartcard Enrolment Extender biedt flexibiliteit, door het mogelijk maken van beveilige online verstrekking van digitale certificaten nadat de smartcards zijn geleverd aan de gebruikers en ervoor te zorgen dat de gebruiker exclusieve controle (sole control) heeft over de private sleutel(s).

Gebruikers hoeven slechts een website te bezoeken die gefaciliteerd wordt door QuoVadis (website kan eventueel aangepast worden aan het betreffende eID programma) om een Java-gebaseerde wizard op te starten die het proces van het inregelen van de benodigde software op de computer en het installeren van de digitale certificaten automatiseert. Dit vereenvoudigt het proces.

De QuoVadis Smartcard Enrolment Extender : 

  • opent een eenvoudige wizard die de installatie van de vereiste software (zoals smartcard drivers en middleware) op de computer van de gebruiker automatiseert; 
  • ondersteunt een reeks authenticatiemiddelen zoals bestaande ‘secret questions’, OTP devices en andere twee-factor authenticatiemechanismen om de gebruiker te identificeren; 
  • stelt QuoVadis in staat vast te stellen dat de smartcard die gebruikt wordt voor de uitrol van de certificaten de kaart is, die gepersonaliseerd en uitgegeven is aan die desbetreffende gebruiker; 
  • stelt QuoVadis in staat om via een beveiligde verbinding online de sleutelparen op de smartcard te genereren, te communiceren met het QuoVadis Card Management System en de CA door selectie van de juiste certificaatpolicies met goedgekeurde inhoud; 
  • automatiseert de aanmaak en installatie van meerdere certificaten (bijvoorbeeld bij separate certificaten voor ondertekening, authenticatie en encryptie) in één eenvoudig proces; 
  • faciliteert toekomstige uitgiften van digitale certificaten op de smartcard.

Trust/Link Enterprise biedt uitgebreide rapportages betreffende de status van de certificaat uitrol

QuoVadis heeft de Trust/Link Smartcard Enrolment Extender ontwikkelt in samenspraak met de belangrijkste Card Management Systems en smartcard leveranciers.