DigiCert QuoVadis

PKIoverheid

QuoVadis is een geaccrediteerd leverancier van PKIoverheid Certificaten. PKIoverheid Certificaten worden door steeds meer Overheidsdienstverleners vereist.
Beroepscertificaat
Rechtsgeldig digitaal tekenen van stukken is voorbehouden aan een paar beroepsgroepen. Klik hier voor de details.

Digitale Handtekeningen

QuoVadis sealsign
QuoVadis biedt bewezen software en managed services voor digitale handtekeningen, validatie, en vertrouwde time-stamping.

Lees Meer

Trust/Link Identiteitsbeheer

QuoVadis Trust/Link verstrekt rendabele identiteitsbeheersinstrumenten om gebruikers online veilig te kunnen identificeren, privacy en gegevensintegriteit met encryptie te beschermen en juridisch bindende digitale handtekeningen te gebruiken.

Lees Meer

Maximale looptijd SSL certificaten van 3 naar 2 jaar

Vanaf 1 maart 2018 beperken de Baseline Requirements (BR) van het CA/Browser Forum de maximale looptijd van SSL certificaten tot 2 jaar. QuoVadis kan om die reden vanaf die datum geen SSL certificaten meer uitgeven die deze nieuwe maximale looptijd overschrijden en zal daarom vanaf 16 februari 2018 geen certificaataanvragen met een looptijd langer dan 2 jaar goedkeuren. Tevens zullen de certificaatpolicies hierop worden aangepast. Lees Meer

eHerkenning

QuoVadis erkende aanbieder binnen eHerkenning.


Lees Meer