QuoVadis

PKIoverheid

QuoVadis is een geaccrediteerd leverancier van PKIoverheid Certificaten. PKIoverheid Certificaten worden door steeds meer Overheidsdienstverleners vereist.
Beroepscertificaat
Rechtsgeldig digitaal tekenen van stukken is voorbehouden aan een paar beroepsgroepen. Klik hier voor de details.

Digitale Handtekeningen

QuoVadis sealsign
QuoVadis biedt bewezen software en managed services voor digitale handtekeningen, validatie, en vertrouwde time-stamping.

Lees Meer

Trust/Link Identiteitsbeheer

QuoVadis Trust/Link verstrekt rendabele identiteitsbeheersinstrumenten om gebruikers online veilig te kunnen identificeren, privacy en gegevensintegriteit met encryptie te beschermen en juridisch bindende digitale handtekeningen te gebruiken.

Lees Meer

Beroepscertificaat RA/AA ten behoeve van SBR Assurance

De verplichting om jaarrekening en accountantsverklaring digitaal te deponeren brengt, voor RA’s en AA’s, het aanvragen van een beroepscertificaat met zich mee. Tot en met 31-12-2017 met een aantrekkelijk voordeel voor RA/AA’s.  Vraag aan

eHerkenning

QuoVadis erkende aanbieder binnen eHerkenning.


Lees Meer