DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Nieuws en gebeurtenissen

Aansluiten op eHerkenning blijft toekomstvast
8 mei 2013

Voor burgers, bedrijven én de overheid is het van belang dat het gebruik van elektronische diensten betrouwbaar, veilig, gemakkelijk en onafhankelijk is. Hiervoor wordt een nieuw afsprakenstelsel ingericht: eID Stelsel NL. eHerkenning wordt, net als DigiD, een belangrijke bouwsteen binnen dit nieuwe afsprakenstelsel. Nu al wordt er in de doorontwikkeling van eHerkenning rekening gehouden met het eID-stelsel. Dienstverleners kunnen dus de digitalisering van hun diensten blijven doorvoeren en aansluiten eHerkenning.

Wat is het eID stelsel NL

Het eID Stelsel is een afsprakenstelsel waarbinnen verschillende publieke en private voorzieningen beschikbaar zijn. Deze voorzieningen moeten voldoen aan de vastgestelde afspraken. Het nieuwe stelsel moet ruimte bieden aan het gebruik van meerdere publieke en private middelen ten behoeve van veilige authenticatie voor burgers en bedrijven. Daarmee vervalt de strikte scheiding tussen het burger- en bedrijvendomein.

Wat betekent dit voor eHerkenning?

Binnen het eID stelsel NL worden bestaande voorzieningen opgenomen, waaronder eHerkenning en DigiD. Op dit moment zijn beide voorzieningen actief in werking. Dit blijft zo, ook als het afsprakenstelsel eID operationeel wordt. Nadat het afsprakenstelsel eID is ontwikkeld, zal eHerkenning inclusief de governancestructuur migreren richting het eID-stelsel.
Tot aan deze migratie wordt bij alle ontwikkelingen rekening gehouden met het nieuwe afsprakenstelsel. Dit houdt in dat de (door)ontwikkeling van eHerkenning vanaf nu consistent is met de ontwikkeling van het eID-stelsel. Concreet betekent dit dat dienstverleners gewoon kunnen blijven aansluiten op eHerkenning en daarmee hun diensten kunnen blijven digitaliseren. eHerkenning is dus toekomstvast.

Nieuwe voorzieningen in het eID Stelsel NL

Naast de migratie van bestaande voorzieningen, wordt er binnen het stelsel ook gekeken naar de ontwikkeling van nieuwe voorzieningen, zoals DigiD-Hoog (het eRijbewijs, een eNIK, of een ander middel) en een (horizontaal) machtigingenregister.

Roadmap De verdere uitwerking van het eID Stelsel NL is gebaseerd op de uitkomsten van een ambtelijke Strategische Verkenning. Deze verkenning wordt de komende tijd binnen het publieke- en private domein verder besproken. De verwachting is dat in 2014 de eerste voorzieningen naar het nieuwe stelsel kunnen migreren. De volledige migratie van alle bestaande voorzieningen naar het eID-stelsel neemt een aantal jaren in beslag.