DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

Aanbestedingen/Tenders

Aanbestedingen (tenders) worden door diverse Europese overheden steeds frequenter bekend gemaakt via ‘tender-sites’. Via deze sites kan vaak de inschrijving (bijna) volledig digitaal worden gedaan. Om het vertrouwen in (de aanbieding van) de aanbieders te vergroten wordt er vaak gebruik gemaakt van authenticatie middelen (zoals eHerkenning in Nederland) en/of gekwalificeerde (digitale) handtekeningen (zoals het QuoVadis EU Qualified certificaat en het PKIoverheid Persoonlijk Organisatie certificaat).

Digitaal indienen van uw aanbieding op een aanbesteding/tender

 Nederland

Om, als Nederlandse onderneming, een aanbieding via het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed.nl in te dienen heeft u vanaf 27 juni 2015 verplicht een eHerkenningsmiddel nodig. De oude inlog-methode van TenderNed wordt op dit datum uitgeschakeld. Voor 27 juni 2015 is het nodig om het eHerkenningsmiddel te koppelen aan uw account in TenderNed.

Het noodzakelijk eHerkenningsmiddel zal, vooralsnog, een eHerkenningsmiddel niveau 2 moeten zijn. Voor het indienen zal dit eHerkenningsmiddel niveau 2 in combinatie met de TenderNed TAN code ingezet kunnen worden.  De verwachting is dat de TenderNed TAN code op termijn uit gefaseerd wordt en vervangen gaat worden door een eHerkenningsmiddel niveau 2+ (twee plus). Ons advies is om nu reeds eHerkenning 2+ aan te schaffen. U voorkomt hiermee een tussentijdse upgrade van uw eHerkenningsmiddel.

Voor niet-Nederlandse organisaties geldt dat zij op de bestaande wijze kunnen blijven inloggen op TenderNed.

Volg deze link voor het aanvragen van eHerkenningsmiddelen.

Wanneer kiest u nu voor QuoVadis of voor PKIoverheid?

Indien u ook wenst deel te nemen aan aanbestedingen buiten Nederland of u wenst in te schrijven namens meerdere juridische entiteiten (consortiums etc.) adviseren wij u te kiezen voor de QuoVadis variant.

Met dit certificaat bent u in staat om zowel documenten (zoals de ‘Eigen verklaring’) bij Nederlandse aanbestedingen rechtsgeldig te ondertekenen als deel te nemen aan Belgische aanbestedingen middel het Belgische aanbestedingenportaal Publicprocurement. Vooralsnog is het QuoVadis (EU) Qualified certificaat het enige certificaat welke geaccepteerd wordt naast de Belgische eID.

Indien u enkel wenst deel te nemen aan Nederlandse aanbestedingen en er geen sprake is van inschrijven voor meerdere juridische entiteiten dan kunt u ook kiezen voor de PKIoverheid variant.

Verplicht onderdeel bij beide certificaten is de persoonlijke face-to-face audit (identiteitsvastelling) met de bevoegd bestuurder/vertegenwoordiger en de certificaathouder.

Voor PKIoverheid certificaten geldt de verplichting van de Abonneeregistratie.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Voor het on-line aanvragen van een PKIoverheid Qualified certificaat, klikt u hier.

België

De inschrijving die u via het Belgische aanbestedingenportaal Publicprocurement (Publicprocurement.be) indient moet door de bevoegd bestuurder worden getekend met een Belgische eID (elektronisch identiteitsbewijs voor Belgische staatsburgers) of (vooralsnog) het QuoVadis EU Qualified certificaat.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Overige Europese landen

In andere Europese landen zijn vaak meerdere ‘tender-sites’ actief. Informeer bij de betreffende site naar hun werkwijze en eisen t.a.v. het inloggen en de (eventuele) acceptatie van leveranciers van elektronische handtekeningen.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.