DigiCert QuoVadis

Contact Us

For more information, please contact us at:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Certificate Lookup

Search for Digital Certificates issued to individuals.

TenderNed.nl

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Om, als Nederlandse onderneming, in te loggen op het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed (www.tenderned.nl) heeft u een eHerkenningsmiddel nodig.

Het noodzakelijk eHerkenningsmiddel zal een eHerkenningsmiddel niveau 2 moeten zijn. Voor het indienen zal dit eHerkenningsmiddel niveau 2 in combinatie met de TenderNed TAN code ingezet kunnen worden.

Het aanvragen van een eHerkenningsmiddel niveau 2 kan via deze aanvraag link.

De aanmelding of inschrijving wordt ingediend aan de hand van overzichtelijke stappen welke in het Nederlandse aanbestedingenportaal TenderNed staan vermeld. Hierbij (kan) worden gevraagd om documenten te ‘uploaden’. Één van die documenten is de ‘Eigen verklaring’. Afhankelijk van de aanbestedingsprocedure, zal in de ‘Eigen verklaring’ om diverse gegevens en verklaringen gevraagd worden. De ingevulde verklaring zal moeten worden bekrachtigd met een ‘natte’ handtekening of rechtsgeldige elektronische handtekening van de persoon of personen die bij het handelsregister ingeschreven staan als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming.

Let op: bij het gebruik van de ‘natte’ handtekening dient de originele verklaring per post, binnen de sluitingstermijn te worden aangeleverd. Een scan wordt niet geaccepteerd aangezien deze niet rechtsgeldig is getekend. Een verklaring digitaal ondertekend met een elektronische handtekening hoeft enkel te worden ge-upload via TenderNed.

Let op: bij een gezamenlijke bevoegdheid, zullen elk van de bevoegde personen moeten tekenen. Met andere woorden; indien meerdere personen dienen te ondertekenen zullen alle ondertekenaars over een gekwalificeerde elektronische handtekening moeten beschikken.

De digitale rechtsgeldige handtekening van een natuurlijk persoon, wordt gezet met een ‘gekwalificeerd certificaat’. Bij QuoVadis kunt u kiezen uit twee varianten, te weten QuoVadis of PKIoverheid.

Wanneer kiest u nu voor QuoVadis of voor PKIoverheid?

Indien u ook wenst deel te nemen aan aanbestedingen buiten Nederland of u wenst in te schrijven namens meerdere juridische entiteiten (consortiums etc.) adviseren wij u te kiezen voor de QuoVadis variant.
Met dit certificaat bent u in staat om zowel documenten (zoals de ‘Eigen verklaring’) bij Nederlandse aanbestedingen rechtsgeldig te ondertekenen als deel te nemen aan Belgische aanbestedingen middel het Belgische aanbestedingenportaal Publicprocurement. Vooralsnog is het QuoVadis (EU) Qualified certificaat het enige certificaat welke geaccepteerd wordt naast de Belgische eID.

Indien u enkel wenst deel te nemen aan Nederlandse aanbestedingen en er geen sprake is van inschrijven voor meerdere juridische entiteiten dan kunt u ook kiezen voor de PKIoverheid variant.

Verplicht onderdeel bij beide certificaten is de persoonlijke face-to-face audit (identiteitsvastelling) met de bevoegd bestuurder/vertegenwoordiger en de certificaathouder.

Voor PKIoverheid certificaten geldt de verplichting van de Abonneeregistratie. 

Klik hier voor het on-line aanvragen van een QuoVadis (EU) Qualified certificaat.

Voor het on-line aanvragen van een PKIoverheid Qualified certificaat, klikt u hier.