DigiCert QuoVadis

Contact Us

For more information, please contact us at:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Register Belastingadviseurs (RB)

Procedure aanvraag- en uitleverproces PKIoverheid Services Server certificaten

  1. Klik hier voor het online aanvragen van uw PKIo Services Server certificaat. 
  2. Na ontvangst van uw aanvraag volgt er een controle bij QuoVadis op volledigheid en juistheid van de aanvraag. 
  3. De contactpersoon ontvangt een uitnodiging voor het inplannen van een afspraak voor het uitvoeren van een face-to-face audit (persoonsidentificatie) met betrokken perso(o)n(en) op uw locatie. 
  4. De face-to-face audit wordt uitgevoerd en juiste formulieren worden getekend. Betrokken personen hebben hierbij hun originele geldige identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart) nodig. 
  5. QuoVadis zal, na de volgende controle, uw organisatie registreren, samen met de domeinna(a)m(en) en de certificaatbeheerder(s) van uw organisatie. Het vastleggen gebeurt binnen het certificaat managementplatform Trust/Link van QuoVadis. 
  6. De certificaatbeheerder van de instelling wordt vanuit Trust/Link uitgenodigd om de uitgifte van het certificaat in gang te zetten. 
  7. QuoVadis controleert de digitale certificaataanvraag in Trust/Link aan de hand van de getekende aanvraagformulieren en nodigt de certificaatbeheerder uit om het certificaat te downloaden. 
  8. De certificaatbeheerder van de instelling download het certificaat op het system waar het certificaat gebruikt gaat worden.