DigiCert QuoVadis

Contact Us

For more information, please contact us at:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

SBR - Standard Business Reporting

SBR zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van financiële gegevens aan overheden en banken. Vanaf 1 januari 2013 is SBR de exclusieve aanlevermethode voor een aantal verplichte rapportages aan de overheid. Voor de belastingdienst zijn dat de aangiftes IB en VpB.

Rapporteren met SBR is een opeenvolging van stappen vanaf de administratie tot en met het afleveren van de juiste rapportage bij de juiste organisatie. De stappen zijn:

  1. Rapportage maken
  2. Bericht ondertekenen
  3. Verbinden en verzenden

Voordat een rapportage kan worden verzonden, moet het bericht digitaal worden ondertekend. Dit gebeurt met een PKIoverheid Services Server Certificaat. Een PKIoverheid Services Server Certificaat is een digitaal identiteitsbewijs van de afzender van een elektronisch bericht. Daarmee weet de ontvanger van wie het bericht afkomstig is.

Het PKIoverheid Services Server Certificaat wordt ook gebruikt in stap 3, verbinden en verzenden. Het certificaat helpt hier mee bij het leggen van een beveiligde verbinding tussen u als verzender en digipoort als ontvanger. Zo herkent de overheid dat u een authentieke aanleveraar bent en ontvangt u, bij eventuele fouten, een bericht terug.

Voor meer informatie van de belastingdienst over SBR klik hier.

Het certificaat

Een PKIoverheid Services Server Certificaat wordt uitgegeven onder controle van de Nederlandse Staat. Logius is de organisatie die binnen de overheid die zorg draagt voor die controle. De uitgifte van PKIoverheid certificaten wordt gedaan door commerciële partijen. QuoVadis is één van die partijen.

De uitgifte van een PKIo Services Server Certificaat is gebonden aan regels die opgesteld zijn door Logius. Één van die regels behelst een persoonsidentificatie van de natuurlijk persoon of personen die namens de aanvragende organisatie mag tekenen. Ook de personen die het certificaat namens de organisatie gaan beheren moeten vooraf geïdentificeerd worden, dit zijn de zgn. certificaatbeheerders. Dit gebeurt bij een face-to-face audit. Tijdens deze audit afspraak worden de betrokkenen namens QuoVadis geïdentificeerd aan de hand van hun identiteitsbewijs en worden de aanvraagformulieren ondertekend.

Het aanvragen van een certificaat

Om een certificaat uit te kunnen geven moet de informatie die in het certificaat komt te staan verzameld en gecontroleerd worden. Daartoe zal de organisatie die het certificaat wil gaan gebruiken voor de audit een aantal zaken moeten vastleggen. Dit kan on-line door hier te klikken.

De face-to-face audit

Indien uw aanvraag compleet en juist is, kan de face-to-face audit plaats vinden. De face-to-face audit bestaat uit het identificeren van de betrokken personen en het tekenen van de benodigde formulieren. In de regel duurt een audit niet langer dan 20 minuten, meestal korter.

Voor het plannen van een afspraak ontvangt de contactpersoon een uitnodiging per e-mail. Belangrijk is dat alle betrokkenen in persoon aanwezig zijn en de betrokkenen hun identiteitsbewijs bij zich hebben.

Klik hier voor de volledige procedurebeschrijving voor het aanvragen van het PKI overheid certificaat ten behoeve van de communicatie met Digipoort (SBR/XBRL rapportages).