DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

Schoolmaster (Magister)

Het pakket Magister biedt de mogelijkheid om communicatie te realiseren met het verzuimloket van de IB-Groep. Dit is het geval wanneer er gebruik wordt gemaakt van Magister versie 4.3.x of 5.0.

Alle Magister gebruikers zullen gebruik gaan maken van een zogenaamd P12 certifcaat, welke wordt geïnstalleerd op één of meerdere losstaande PC’s waaruit de aangifte aan het verzuimloket wordt gedaan.

Na aanvraag van het certificaat (via de downloadlink Aanvraagformulieren), wordt er contact met u opgenomen voor een audit afspraak. Deze audit houdt in dat er op basis van face-to-face wordt geconstateerd dat de aanvraag werkelijk afkomstig is van de organisatie en haar medewerkers.

Na afronding van deze audit wordt het certificaat gegenereerd en middels e-mail verzonden naar de persoon binnen de organisatie die de installatie zal uitvoeren. De benodigde installatiecodes zullen vervolgens apart per post worden toegestuurd. De verzending zal binnen 2 werkdagen geschieden.

Klik hier voor het on-line aanvragen van een PKIoverheid Services Servercertificaat.