DigiCert QuoVadis

Raadpleging van Certificaten

Zoek naar Digitale Certificaten uitgegeven aan personen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen:
+31 (0) 30 2324320
info.nl@quovadisglobal.com

QuoVadis Secure E-Mail Certificaten

Het QuoVadis Secure E-Mail Certificaat kan worden uitgeleverd aan personen en/of medewerkers die hiermee in staat gesteld worden te ondertekenen, te versleutelen en zich te authentiseren.

Secure E-Mail Certificaten kunnen worden gebruikt voor juridisch bindende ondertekening van documenten en data, zolang de partijen dit onderling zijn overeengekomen en dat er geen harde eis is voor het ondertekenen met een gekwalificeerd certificaat conform de ‘Wet Elektronische Handtekening’.

Het Secure E-Mail Certificaat is een Soft-Token Certificaat (P12 bestand) en kan alleen gebruikt worden in combinatie met een lokaal geïnstalleerde e-mail applicatie.

Ondertekening van PDF documenten (inclusief automatische herkenning binnen Adobe, AATL) vereist een zogenaamd Qualified Signature Creation Device (QSCD) zoals een USB Token of Smartcard (Alleen mogelijk met minimaal het persoonlijke QuoVadis Advanced certificaat, QV A+).

Het certificaat kan optioneel de naam tonen van de organisatie (bedrijf, organisatie, vereniging etc.), de organisatorische eenheid en/of de functie van de certificaathouder.

Certificaten worden uitgegeven door QuoVadis Registratie Autoriteiten (RA’s), die vaststellen of de aanvrager een individu of een medewerker van een bedrijf is. De standaard geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

De uitgifte van het Secure E-mail Certificaat vereist het volgende:

Voor certificaten met een bedrijfsregistratie of het gebruik van een zakelijk e-mailadres: 

Voor bedrijven en organisaties die meerdere (typen) certificaten in één keer wensen af te nemen zijn er meerdere mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met QuoVadis op info.nl@quovadisglobal.com