DigiCert QuoVadis

Contact

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: 
klantenservice@qv-eherkenning.nl
085-0239320

eHerkenning

eHerkenning is een efficiënte én betrouwbare dienst die de digitale herkenning van zakelijke afnemers van overheidsdiensten eenvoudig regelt. Hierdoor weten de overheidsdienstverleners precies met welk bedrijf zij zaken doen en of de betreffende persoon bevoegd is om namens het bedrijf zaken te doen met de overheid.

Steeds meer overheidsdienstverleners bieden diensten aan burgers en bedrijven aan via internet. En steeds meer bedrijven maken graag gebruik van deze dienstverlening. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een bouwvergunning of subsidie of het elektronisch indienen van de belastingaangifte bij de belastingdienst. Meestal worden bij deze diensten vertrouwelijke gegevens uitgewisseld, daarom willen de overheidsdienstverleners er zeker van zijn met wie zij gegevens uitwisselen.

Elektronische identificatie én machtiging

Met eHerkenning kan uw bedrijf zich elektronisch identificeren bij de overheidsdienstverlener waarmee u zaken doet. Dit doet u met een eHerkenningsmiddel waaraan automatisch een machtiging is gekoppeld.

U wijst één of meer personen aan die namens het bedrijf gemachtigd zijn om bepaalde elektronische overheidsdiensten af te nemen. U zorgt dat deze personen beschikken over een geschikt eHerkenningsmiddel. Zo kunnen uw medewerkers zich op betrouwbare en gebruiksvriendelijke wijze namens uw bedrijf kenbaar maken en kunnen overheidsdienstverleners hun zakelijke klanten herkennen.

Organisaties die een andere partij, zoals een intermediair of bureau, willen machtigen om namens hen online zaken te doen met eHerkenning, kunnen daarvoor gebruik maken van een zogenoemde ketenmachtiging. Daarbij hoeft de organisatie niet zelf eHerkenning aan te vragen.

Wij realiseren ons als geen ander dat het initiatief voor het regelen van ketenmachtigingen in de meeste gevallen ligt bij de intermediair. Wij focussen ons dan ook op functionaliteit voor de intermediair die het voor hen makkelijk maakt om ketenmachtigingen te verkrijgen.

Bekijk deze presentatie over ketenmachtigingen voor meer informatie.  Bent u intermediair en wilt u weten wat ketenmachtigingen kosten voor u en uw relaties? Vul direct het aanvraagformulier in en vraag een offerte aan.

Betrouwbaar

eHerkenning wordt alleen geleverd door erkende aanbieders. Deze aanbieders worden erkend door de onafhankelijke beheerorganisatie van eHerkenning.

Binnen eHerkenning zijn vijf betrouwbaarheidsniveaus gedefinieerd, van laag tot zeer hoog. Het betrouwbaarheidsniveau zegt iets over zowel het eHerkenningsmiddel zelf als over de machtiging van degene die namens uw bedrijf handelt. Officiële registratie van degene die namens uw bedrijf is gemachtigd bepaalde overheidsdiensten af te nemen. Naast gespecialiseerde marktpartijen is ook de overheid vertegenwoordigd in de beheerorganisatie. Zo weet u zeker dat u eHerkenning afneemt van een betrouwbare partij.

Achter de schermen: het netwerk

eHerkenning bestaat uit een netwerk van aanbieders die volgens bepaalde rollen met elkaar samenwerken. Partijen kunnen één of meerdere rollen voor hun rekening nemen:

- De eHerkenningsmakelaar

de partijen in deze rol leveren eHerkenning aan de overheidsdienstverleners.

- De Middelenuitgever

deze levert de eHerkenningsmiddelen aan een bedrijf voor gebruik door haar werknemers. eHerkenningsmiddelen worden geleverd in maximaal vier betrouwbaarheidsniveaus. De overheidsdienstverlener bepaalt welk betrouwbaarheidsniveau van toepassing op welke dienst.

- De Authenticatiedienst

deze maakt de eHerkenningsmiddelen van bedrijven beschikbaar binnen het netwerk voor eHerkenning.

- Het Machtigingenregister

hierin leggen bedrijven vast welke persoon namens het bedrijf een bepaalde taak mag uitvoeren bij een bepaalde overheidsdienstverlener.

De technische samenwerking gaat volgens internationaal gestandaardiseerde protocollen (oa SAML 2.0 en XACML). De technische verbindingen tussen de aanbieders worden beveiligd en de onderling uitgewisselde berichten (bewijzen van herkenning) worden allemaal elektronisch getekend.

Voor de schermen: de dialoog met eHerkenning

Een bedrijf wil een dienst van een overheidsorganisatie afnemen. Een medewerker wordt hiervoor gemachtigd en meldt zich bij de website van de betreffende overheidsorganisatie.

De overheidsorganisatie stelt dan twee vragen aan de Herkenningsmakelaar:
'met welke organisatie heb ik hier te maken' en
'is deze gebruiker gemachtigd om namens die organisatie op te treden?'.

eHerkenning zoekt vervolgens uit:

  • Is dit bedrijf bekend?
  • Mag deze persoon namens dit bedrijf deze handeling verrichten?
  • eHerkenning AKKOORD/NIET AKKOORD

De eHerkenningsmakelaar geeft aan de overheidsdienstverlener uitsluitsel. Indien dit 'akkoord' is, dan kan de medewerker zijn zaken met de overheidsorganisatie regelen.

QuoVadis rollen binnen eHerkenning

Voor bedrijven vervuld QuoVadis de rol van:

• De Middelenuitgever:

QuoVadis levert authenticatiemiddelen op de verschillende betrouwbaarheidsniveau’s.

• De Authenticatiedienst

Middels de aangeschafte authenticatiemiddelen krijgen bedrijven via de authenticatiedienst van QuoVadis een veilige toegang tot de aangeboden diensten van de aangesloten overheidsdienstverleners bij eHerkenning.

• Het Machtigingenregister

In het machtigingenregister van QuoVadis leggen bedrijven vast welke perso(o)n(en) namens het of een bedrijf een bepaalde taak mag uitvoeren bij de betreffende overheidsdienstverlener.

Wilt u meer weten over QuoVadis en eHerkenning?

Neem contact op met QuoVadis via email: klantenservice@qv-eherkenning.nl  
of via telefoonnummer:  085-0239320